loading...

دانلود معماری

مرجع دانلود معماری,دانلود پلان,دانلود پروژه معماری,دانلود آبجکت,دانلود متریال,آمورش تری دی مکس,پاورپوینت معماری,پایان نامه معماری

دانلود پلان

architect بازدید : 32 چهارشنبه 29 دي 1395 زمان : 12:1 نظرات (0)

دانلود پلان

در این بخش از وبلاگ دانلود معماری یکی از بزرگترین آرشیو های پلان و پروژه معماری را برای شما آماده کرده ام.مجموعه ای بزرگ از پلان های معماری در موضوعات مختلف طراحی که همه پروژه های به صورت کامل بوده و همه مدارک و نقشه های پروژه های در قالب فایل اتوکد قابل ویرایش ارائه شده است

و شما به راحتی میتونید هر پروژه و پلان با هر موضوعی رو به راحتی از مرجع دانلود معماری دانود کنید.

همه پلان های ارائه شده در این وبسایت به صورت کامل بوده و همه پلان های مبلمان،اندازه گذاری و ستون گذاری ،نماهای اصلی پروژه ها مقاطع و برش های طولی و عرضی از پلان پروژه،سایت پلان و در بعضی پروژه ها تصاویر سه بعدی ،رندر های تری دی مکس از فضا های داخلی و خارجی پروژه و پوستر معرفی پروژه به صورت کامل ارئه شده....

این سایت آرشیوی کامل برای ارائه پروژه های طرح معماری،طرح نهای و پایان نامه معماری میباشد...

ورود به بخش پلان ها » دانلود پلان

فناوری نانو در معماری

architect بازدید : 26 سه شنبه 28 دي 1395 زمان : 17:14 نظرات (0)

 

فناوری نانو در معماری

درک معنا و اندازه ی نانو

oاصطلاح نانو از واژه یونانی nanos به معنی کوتوله مشتق شده است.
oیک نانو متر به معنی       متر (یک میلیاردم متر) میباشد.
oنسبت یک نانو متر به ابعاد یک توپ فوتبال مثل نسبت توپ فوتبال به کره ی زمین است.
oاگر یک قطره آب بر روی سطحی به مساحت 1 متر مربع پخش شود ، ضخامت این لایه ی آب، برابر 1 نانو متر خواهد بود.
oاندازه ده اتم هیدروژن در کنار هم حدود یک نانومتر و عرض یک رشته DNA حدود دو نانومتر می‌باشد.

 

oجالب است بدانید سرعت رشد ناخن های انسان 1 نانو متر در ثانیه است.
 

استانداردهای خانه سالمندان

architect بازدید : 400 دوشنبه 27 دي 1395 زمان : 0:20 نظرات (0)

 

استانداردهای خانه سالمندان

اندازه هاي اروگونومي

اندازه هاي عملکردي افراد به دليل محدوديت هاي حرکتي و افت ماهيچه ها در هنگام سالمندي و ميان سالي دچار تغييرات ابعادي گرديده و تغييرات اروگونومي را به همراه خواهد داشت. اين تغييرات در ابعاد و وسايل و تجهيزات مورد استفاده سالمندان و نيز ابعاد فضاها تاثير مي گذارد.(تصوير1) به عبارت ديگر کليه ابعادي که به صورت استاندارد براي افراد بزرگسال استفاده مي شود بايد براي سالمندان بين 2 تا 5 سانتي متر افزايش يابداندازه هاي ابعادي زنان سالمند که مي توان براي مردان سالمند نيز مورد استفاده قرار گيرد، درزیرارائه مي گردد.

ضوابط عمومي طراحي معماري

هيچ بخشي از محيط مصنوع نبايد به طور جداگانه و خاص براي ناتوانان ساخته شود، بلکه بايستي محيطي فراهم نمود که همه افراد بتوانند از آن استفاده کنند. بر اين اساس محيط مناسب سالمندان داراي شرايط خاص زير باشد.

- اجتناب از موانع معماري و برطرف کردن آن ها

- ايجاد تغييرات لازم در سطوح و پله ها

- دادن ابعاد کافي به بازشوها

- فراهم نمودن محيطي مناسب از نظر شرايط خاص روحي و رواني سالمندان در اين فصل ضوابط عمومي معماري براي محيط مصنوع ارائه مي گردد.

فولاد در بتن

architect بازدید : 27 چهارشنبه 22 دي 1395 زمان : 13:42 نظرات (0)

 

فولاددربتن

تاريخچهمصرففولاددربتون :

مصرففولاددربتونحاصليككشفناگهانينيستبلكهنتيجهيكتكاملوپيشرفتاست.درسال1848لمبوت باساختنيكقايقبتونيپاروييكهبوسيلهشبكههايمربعمستطيلشكلميلههايآهنيمسلحشدهبوداولينسازهبتون مسلحرابوجودآورد . درسال 1873 مونييريكمنبعآبباظرفيتيبرابر 120 مترمكعبساخت . درسال 1887 كننو وايسدركتابسيستممونييرتئوريبتنفولاديرابراساسسهاصلبنانهادندكهامروزنيزمورداستفادهقرارميگيرد . اين اصولبدينقرارند :

  – تمامنيرويكششيدريكعضوبتنمسلحبهوسيلهفولادتحملميشود.

 – انتقالنيروبهفولادبهوسيلهچسبندگيبينبتنوفولادصورتميگيرد) اصلعملمشترك) 0

 – تغييراتحجميبتنوفولاددراثرتغييردرجهحرارتباهمبرابرند) بهطورتقريبي)  .

 حتما ببینید: 

اطلاعات معماری

 معماری

نحوه اجرای پیاده کردن نقشه

architect بازدید : 136 چهارشنبه 22 دي 1395 زمان : 13:26 نظرات (0)

 

نحوه اجرای  پیاده کردن نقشه :

اولین مرحله ساختن یک ساختمان پیاده کردن نقشه میباشد.منظور از پیاده کردن یک نقشه یعنی انتقال نقشه یک ساختمان از روی یک کاغذ بر روی زمین با ابعاد اصلی به طوریکه محل دقیق پی ها و ستونها و دیوارها و زیرزمین ها و و عرض پی ها روی زمین به خوبی مشخص باشد . هم زمان با تعیین بر و کف باید قسمتهای مختلف نقشه ساختمان مخصوصا نقشه پی کنی کاملا مورد مطالعه قرار گیرد به گونه ای که در هیچ قسمت نقطه ابهامی باقی نماند

دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی

architect بازدید : 33 چهارشنبه 22 دي 1395 زمان : 13:15 نظرات (0)

دستورالعملهای حفاظتی و ایمنی کارگاه های ساختمانی

اجرای کـارهـای ساختمانی شـامـل مراحـل متعددی است که ضمن آن افراد با ماشین آلات ساختمانی، ابزار و مصالح گوناگون سروکار دارند . این روابط ویژگی ها امکان وقـوع حوادث را بـرای نیروی انسـانی را افـزایش می دهـنـد . محـافظت از افراد در قبال حوادث نـاشـی از کـار از اهمیت ویژه ای برخوردار اسـت . از این رو بـاید ابـزار و ماشین آلات بـه طور مستمر مورد بازرسی کامل قرار گـرفـتـه و از سالم بودن آنها اطمینان حاصل شود . در بکار گیری ماشین ها نیز باید از افراد با تجربه استفاده شود . برای تامین ایمنی کارگاه هـای ساختمان بـاید همه ی کـارهـا بـا دقت و برنامه ریزی دقیق انجام گیرند. 

ضوابط و معیارهای طراحی فضا های آموزشی

architect بازدید : 30 دوشنبه 20 دي 1395 زمان : 1:45 نظرات (0)

 

 

 

ضوابط و معیارهای طراحی فضا های آموزشی

 

بخش های مختلف معماری فضای آموزشی(بعضی الزامی و بعضی وابسته به نظر طراح دارد).

1-لابی وزیر مجموعه های آن شامل:

فضای انتظار و نشیمن

عناصر خدمات عمومی مانند باجه های تلفن و اینترنت

عناصر دسترسی عمودی مانند رمپ،پله وآسانسور

 2-سایت اداری شامل:اتاق ریاست-دفاتر کار-بایگانی-آبدار خانه-سرویس های بهداشتی-محل انتظار ارباب رجوع و منشی

گیاه در معماری

architect بازدید : 21 چهارشنبه 15 دي 1395 زمان : 0:10 نظرات (0)

تاثیر اقلیم بر فضای سبز

—درجه حرارت
—دما یکی از مهمترین عوامل در رویش گیاهان است که مقدار و نوسان آن(حداقل، حد متعادل، حد اکثر)در احداث فضای سبز هر منطقه و انتخاب گونه هانقش مهمی دارد.معمولا درجه حرارت مناسب برای ایجاد فضای سبز 15 تا 25 درجه سانتیگراد است.
—گرما یکی از مهمترین نیازهای بیولوژیکی گیاهان است.که به سادگی قابل کنترل نبوده و تامین مصنوعی آن نیز بسیا پرهزینه و مشکل است.در نتیجه در انتخاب گونه ها لازم است عامل گرما مورد توجه قرار گیرد.

 

—

مصالح ساختمانی و معماری

architect بازدید : 24 دوشنبه 13 دي 1395 زمان : 10:23 نظرات (0)

 

مصالح ساختمانی و معماری

 نیروهای شکل دهنده در ساختمان و معماری بسیار زیاد و پیچیده اند. دامنه این عوامل از ویژگی های ابعادی و

هندسی فضاها آغاز و به طراحی دید و نور و خصوصیات  مکان و منظر و ماده و مصالح و سپس به ملاحظات روانی،
اجتماعی، اقتصادی می رسد. تا جائیکه می توان گفت معماری هنر آشتی آضداد است.
 خط در طراحی معماری و ارتباط آن با مصالح
ساختن با ماده امکان پذیر است و معماری در نهایت وقتی موجودیت پیدا می کند که اجرا شود و برای این منظور

 بامصالح و تکنولوژی اجرایی ارتباط پیدا می کند.

مطالعات معماری خانه کودک

architect بازدید : 30 یکشنبه 12 دي 1395 زمان : 10:21 نظرات (0)

نقش معماری در پرورش فکری کودکان

به نظر می رسد نوع بشر توسط سه گونه آموزش و پرورش احاطه شده است :

- رشد داخلی حس ها و اعضا

- آموزش و پرورش طبیعت

- چگونگی استفاده از این رشد که آموزش و پرورش انسان هاست .و در این میان تنها آموزش و پرورش انسان هاست که کاملا در اختیار ما قرار دارد .

آموزش و پرورش برانگیختن یک رشته پیشرفتهای جسمانی ،عقلانی و اخلاقی در کودک با توجه به جامعه ای است که او برای زندگی در آن اماده می شود ، آموزش و پرورش از جامعه و بنابراین فرهنگ به منزله مجموعه عادات و آداب اجتماعی ، جدایی ناپذیر است .به همین علت ، هدف مفهوم و روشهای آموزش و پرورش نیز به موازات تحول جامعه و فرهنگ تحول می یابد و بنابراین باید با پیشرفت علم و تجربه بطور دائم مورد بازنگری قرار گیرد .به عبارت دیگر اینک آموزش و پرورش از هر چهار راستای دیرینه خود یعنی سن ، محیط تربیتی ،قوای ذهنی و روابط عاطفی بسیار گسترده تر شده است و از این نظر به مفهوم فرهنگ آموزی بسیار نزدیک تر شده است .

تعداد صفحات : 3

درباره ما
مرجع دانلود معماری,دانلود پلان,دانلود پروژه معماری,دانلود آبجکت,دانلود متریال,آمورش تری دی مکس,پاورپوینت معماری,پایان نامه معماری
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 24
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 3
 • بازدید امروز : 42
 • باردید دیروز : 18
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 60
 • بازدید ماه : 172
 • بازدید سال : 3,027
 • بازدید کلی : 9,399